Diabetes patiënten

Een verminderde gevoel en doorbloeding in de voet kunnen ontstaan door langdurige aanwezigheid van diabetes of een slecht geregelde suikerspiegel. Dit vergroot het risico op wondjes die vaak niet worden opgemerkt en slecht genezen. Een goede voetzorg is dan ook cruciaal om langdurige voetwonden te voorkomen. Het regelmatig in kaart brengen van uw doorbloeding, gevoel en andere wond risico’s is daarom aangeraden, zodat gericht advies gegeven kan worden. Indien er toch een blijvende wonde aanwezig is, is het raadzaam om een podoloog te raadplegen. De podoloog kan de risico's en ernst van de wonde bekijken en wondzorg uitvoeren met behulp van druk verlagende technieken. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de arts en/of verpleegkundige of diabetesvoetkliniek.

Diabetespatiënten met een zorgtraject of voortraject en verhoogde risico's op wonden hebben 2x per jaar recht op terugbetaling voor een podologische screening en/of voetzorg, mits voorschrift en toelating van de huisarts. Afhankelijk van uw ziekenfonds wordt er bijkomend nog een aantal keer een deel van de voetzorg terugbetaald. 

Voetverzorging

Podologische voetverzorging (medische voetverzorging in de volksmond) concentreert zich vooral op medische klachten. Denk maar aan het verwijderen van eksterogen, ingroeinagels, eeltvorming etc.

Onderzoek

In het podologisch onderzoek wordt de voet en zijn invloed hiervan op bovengelegen gebieden uitgespit. Zo kan een foutieve voetstand onder meer zorgen voor knie, heup en onderrugklachten.